Στο πλαίσιο έρευνας, σχεδιασμού & υλοποίησης ερευνητικών έργων, το εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορίας αναζητά συνεργάτες (φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, ελ. επαγγελματίες, κλπ) στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Προγραμματιστής για υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών πραγματικού χρόνου με ενδεικτικά προσόντα:
  • Γνώσεις/Εμπειρία σε Java / NodeJS
  • Γνώσεις/Εμπειρία διαχείρισης ΒΔ (PostrgreSQL / MongoDB / MySQL)
  • Γνώσεις AngularJS / ReactJS / VueJS / JQuery

 

 • Προγραμματιστής για υλοποίηση εφαρμογών πραγματικού χρόνου Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας με ενδεικτικά προσόντα:
  • Γνώσεις/Εμπειρία σε Unity 3D 
  • Γνώσεις/Εμπειρία σε SteamVR / Oculus / GoogleVR ή αντίστοιχων πλατφορμών
  • Γνώσεις Vuforia / Wikitude / ARCore / ARKit ή αντίστοιχων frameworks
  • Εμπειρία σχεδιασμού Web Services & EndPoints

 

 • Σχεδιαστής τρισδιάστατων μοντέλων για εφαρμογές πραγματικού χρόνου
  • Γνώσεις/Εμπειρία σε πλατφόρμες σχεδιασμών τρισδιάστατων μοντέλων Blener / 3D Studio Max / AdobeCC
  • Γνώσεις/Εμπειρία σε σχεδιασμό Mockups για κινητές εφαρμογές


Σχετικά με τις θέσεις, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας του εργαστηρίου : http://cultech.di.uoa.gr/index.php/el/epikoinonia