Εργαστήριο

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών έργων. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνεται και ειδικό studio ηχογραφήσεων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.