ΚόστουμART:Διάσωση και αξιοποίηση του θεατρικού ενδύματος μέσω νέων τεχνολογιών

ESPA

Το θέατρο είναι μια κιβωτός μέσα στο οποίο διασώζονται πληροφορίες, ιστορικές της κάθε εποχής και περιόδου της ανθρώπινης εμπειρίας και του πολιτισμού. Το καθημερινό κουστούμι μιας προηγούμενης εποχής γίνεται για τον σύγχρονο παρατηρητή, ερευνητή η δημιουργό, ιστορικό κοστούμι. Η θεατρική πράξη είναι φέτα ζωής των ηρώων που ζουν και κινούνται πάνω στη σκηνή. Υπό αυτήν την έννοια η θεατρική πράξη αποτυπώνει και αποδίδει στις μέλλουσες γενιές πληροφορίες για όλο το φάσμα της ζωής του ατόμου. Τις συνήθειες του, την μόρφωση και το βιοτικό του επίπεδο, την οικονομική του κατάσταση, την εργασία, τα ενδιαφέροντα του, την ζωή και την ηλικία του, ακόμη και την ιδεολογία και ηθική του και ένα σωρό άλλα.

Το έργο θα δομηθεί σε ένα στιβαρό σύνολο δραστηριοτήτων και ενεργειών μεταξύ των φορέων τα οποία θα προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο σετ εφαρμογών. Συγκεκριμένα :

  1. Ενέργειες αποτύπωσης του ιστορικού και αστικού ενδύματος (ψηφιοποιήσεις, καταγραφές, πρακτικές)
  2. Ενέργειες δημιουργίας υποδομής (συστήματα αποθετηρίασης, δημιουργίας οντολογιών, λεξικών τεκμηρίωσης σε τρεις γλώσσες, κλπ)
  3. Ενέργειες δημιουργίας εφαρμογών
  4. Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας με το κοινό (προβολή ενδυμάτων, προσφορά δεδομένων τεκμηρίωσης, εικονική περιήγηση, story telling)
  5. Εκπαιδευτικές ενέργειες (εκπαιδευτικές εφαρμογές και προγράμματα για ειδικούς, για μεγάλους, για παιδιά, για σχολεία, κλπ)
  6. Λεξικό και ευρετήριο ενδυματολογικής ορολογίας

Το έργο θα δημιουργήσει ανοικτές οντολογίες για το ένδυμα, τη χρήση του, τα υλικά του, τον τρόπο παραγωγής του σαν υποδομή που θα προσφερθεί εντός και εκτός των φορέων. Το έργο θα αντιμετωπίσει και θα παρουσιάσει το ένδυμα και της ενδυματολογικές συνήθειες ανδρών και γυναικών σε μεγάλες ιστορικές περιόδους. Αυτό θα γίνει μέσω δύο τρόπων:

  • Ενσωμάτωση της Εικονικής πραγματικότητας στη θεατρική πράξη: Η δράση θα αφορά στη πιλοτική χρήση VR σε θεατρική παράσταση μικρής διάρκειας όπου με χρήση ειδικών μασκών θα παρακολουθεί θεατρική παράσταση μέσω 360 μοιρών λήψεις.
  • Εφαρμογή AR μέσω κινητής συσκευής/γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας : Αφορά μια ειδική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που θα λειτουργεί σε φυσικό χώρο έκθεσης των θεατρικών κουστουμιών.Ο επισκέπτης θα μπορεί να "σκανάρει με την κινητή συσκευή του ή μέσω των AR headsets "τα εκθέματα , μέσα από την εφαρμογή, και ακολούθως θα τους παρουσιάζονται 3διάστατα μοντέλα ηθοποιών ή /και πολιτών (avatars) που φορούσαν αυτά τα ρούχα και θα μπορούσαν να αναπαρταστούσαν και να εξηγούσαν (μέσω συνθετικής φωνής) ιστορίες που θα αναδείκνυαν την ιστορική τους χρήση και την πολιτιστική τους αξία.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.